AKTIVAČNÍ CVIČENÍ


Aktivační cvičení představují cvičení v holistickém duchu, tedy jednoduchá cvičení, která zvládne úplně každý a jejichž  hlavním smyslem je fyzické procvičení a prodýchávání určitých partií těla. Cílem je uvolnění fascií a současně naučení se trpělivosti, neboť cviky jsou prováděny v pomalém stylu v souhře s dechem.

Fascie jsou struktury pojivové tkáně, které obklopují svaly a orgány. Skládají se z vláken kolagenu, elasticity a pojivové tkáně. Všechny tyto fascie jsou všude na těle a protkávají celé tělo jako pavučinová síť .. Vzájemně se pojí, spojují, kloužou po sobě .... a nevhodným způsobem života může dojít např. k jejich posunu, srůstu....

Postupným prodýcháváním různých částí těla spolu s jednoduchými cvičeními uvolňujeme všechny oblasti tak, abychom odstranili akutní problémy, ale zejména abychom těmto problematickým příčinám do budoucna předcházeli.

Díky své jednoduchosti a nenáročnosti jsou cvičení vhodná pro všechny napříč generacemi a vysoký efekt z jejich přínosu jen deklaruje, že v jednoduchosti máme hledat skryté poklady...