ZÁKLADNÍ TECHNIKY DECHU - pro další informace nás kontaktuj


KONTROLNÍ PAUZA = změř si kvalitu svého dechu

-----------------------------------------------------------------

V klidu si sedni a dýchej tak, jak jsi zvyklý/á.

Připrav si stopky

2x se normálně nadechni a vydechni, nijak se NEPŘEDDÝCHÁVEJ !!!

Zadrž dech a zmáčkni stopky.

Počkej na PRVNÍ (opravdu PRVNÍ) náznak nedostatku dechu = kopnutí bránice, první náznak hladu po dechu, polknutí....

Zmáčkni stopky a zapamatuj si čas zádrže.

Jelikož ses nepředdýchával/a ani jsi nezadržoval/a dech nad své metabolické možnosti, můžeš ihned po zádrži provést opět své 2 klasické nádechy a výdechy a znovu zadržet dech do prvního náznaku chybějícího dechu. Dobu zádrže si znovu poznač a udělej ještě jednou.

Získáš tak informaci o 3 délkách zádrží. Rozdíl mezi těmito 3 čísly nesmí být větší než 2-3 vteřiny (tedy může jít např. o čas 8 sec, 6 sec, 9 sec.). Pokud je rozdíl větší, buď jsi se předdýchával/a nebo jsi zádrž dělal/a nad rámec svých možností. Změř tedy ještě jednou a nedívej se při tom na stopky, kdy tě mysl nutí zadržet dech na dobu delší než je potřebné.

Tyto 3 výsledná čísla pak sečti, poděl 3 a vyjde ti průměr, což je hodnota kvality tvého dechu.

Pokud je hodnota menší než 25 sec., pak je tvůj dechový vzorec dysfunkční. Funkční dýchání začíná na hranici 25 sec. a snažíme se dopracovat k optimální hodnotě 40 sec. Devastace západním životem je zde asi nejvíce patrná. Naši předci měli tuto hodnotu vysoce nad 100.

Zprůchodni si nos aktivací oxidu dusnatého

----------------------------------------------------------

V klidu si sedni.

Jemně si zadělej nejdříve nosní dírku, která je více neprůchodná.

Jemně dýchej druhou nosní dírku tak, aby nádech byl velice jemný, pomalý, neslyšel/a jsi ho a představoval cca 80 % tvého normálního objemu nádechu. Měl/a bys dýchat do bránice, tedy do břišní části. Hrudník by se neměl zvedat.

Takto dýchej alespoň 4 minuty. Po tuto dobu se ti nahromadí v druhé nosní dírce oxid dusnatý, který by ti měl pomoci její neprůchodnost uvolnit.

Po uvolnění se nadechni jen velmi pozvolna.

Postup opakuj s druhou nosní dírku rovněž 4 minuty.

Takto pakuj až do doby uvolnění.

Provádět můžeš provádět kdykoli během dne, min. po 4 minuty, aby mozkové receptory zaznamenaly změnu.

Navyšování kontrolní pauzy - technika 3-8

--------------------------------------------------------

Při chůzi po rovině zklidni dech.3x se nadechni a vydechni nosem
Zadrž dech na 8 kroků

A opět 3x nádech a výdech nosem do bránice. Hrudník se nehýbe.

A 8 kroků zádrž dechu.

Takto opakuj cca 10 minut.

Dobu zádrže (8 kroků) si uprav dle dvé potřeby (klidně začni na 4 krocích a postupně přidávej), tak aby nádech po zádrži byl jemný, pomalý a do bránice a nijak ses nemusel/a dodýchávat !!!

Test bráničního dýchání

--------------------------------

Lehni si na tvrdou podložku.

Pokrč kolena.

Dej si jednu ruku na hrudník a druhou na břicho.

Začni dýchat velmi pomalu (cca zkus cca 6-7 nádechů za minut) POUZE NOSEM

Ruka na hrudníku by se neměla hýbat.

Ruka na břiše by se měla s nádechem pohybovat nejen nahoru, ale měl/a bys pociťovat i rozšiřování do stran.

S výdechem ruka na břiše klesá a boční pohyb se vrací zpět.

Tímto dochází k masáží všech vnitřních orgánů uložených v břiše (žaludek, slinivka, játra, střeva...), neboť při nádechu se břicho vysouvá dopředu a bránice směrem dolů a při výdechu je pak pohyb obrácený.

Astmatici

-----------------------------------

Astmatici mají velmi nízkou úroveň kontrolní pauzy, proto je nutné se s nikým nesrovnávat a následující cvičení provádět v klidu a jen dle svých vlastních možností.

V klidu si sedni a zklidni dech.3x se nadechni a vydechni nosem.

Zadrž dech na 5 dob (nebo jak uznáš za vhodné, klidně na 3), tak aby ses potom mohl/a v klidu nadechnout nosem do bránice.

Opakuj 2-3 x /den po dobu 10 minut.