Zahájení otužilecké seźony

18.08.2023

Srdečně zveme všechny přátelé chladné vody a otužování na zahájení sezóny 9.9.2023 !

Cílem naších setkání je posílení imunitního systému, osvěta a rozvoj povědomí o metodách otužování a dechových technik. Téma otužování se stává v posledních letech fenoménem zdravého životního stylu a my Vám ho chceme opět přiblížit.

Veškeré podrobnosti včetně časového plánu naleznete na FB stránce události: https://fb.me/e/4vizWm0Su

Budeme se na Vás těšit! 👍