ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM


Zdraví s úsměvem představuje holistický  (celostní)  pohled na tělo, tedy vč. mysli, emocí a fyzična

K holistice se přiklání již i některé zdravotnické obory (celostní medicína), které tím označují takový přístup k pacientovi, kdy vzniklý problém není vnímán pouze jako fyzický problém, ale jako celek (tj. kromě fyzické stránky též stránka duševní, psychická a mentální).

Holistický nebo-li celostní přístup obsahuje vše, co by mělo být součástí zdravého životního stylu od stravy, cvičení, otužování až po práci s myslí, neboť hlava rozhoduje o tom, jak se cítíme a čeho dokážeme. A k tomu je tady Z-P-O-MA-L.

Holistický přístup představuje životní změnu, díky které by se měl/a tvůj život dostat do rovnováhy ve všech těchto oblastech a předcházet tak negativním vlivům současného světa (spěch, stres, výkon) .

Zvědom si, že tělo vydrží opravdu hodně, vydrží žít dlouhé roky ve stresu, výkonu, je schopno dlouhodobě tolerovat alkohol, kouření, drogy...., nicméně tento dlouhodobý nerovnovážný stav, se kterým tělo musí bojovat se ve většině případů následně projeví v nejslabším článku, který nalezne (např. onemocnění nějakého orgánu), byť tento fakticky není hlavní příčinou problému.

Uvědom si, že závislost na něčem nebo někom (káva, sladké, drogy, alkohol, partner/ka....) je jen  náhražka něčeho, co ti chybí... A to neznamená, že se všeho máš vzdát. Existuje princip 80:20, který říká, abys z 80 % žil/a jak nejlíp umíš a 20 % máš na občasné drobné prohřešky 😁